Historia PDF Drukuj Email

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Apollo" Otwock

Nasza historia przypada na ostatnie pięćdziesiąt lat. Pomysł powołania stowarzyszenia i samodzielnych organizacji sportowych powstał w maju 1957 roku z inicjatywy trzech organizacji Akademickiego Związku Sportowego, Ludowych Zespołów Sportowych i Otwockiego Klubu Sportowego „Start”.

 

TKKF „Apollo” rozpoczyna swoją działalność niecały rok później tj. 3 marca 1958 roku. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Otwocku pod przewodnictwem Stanisława Bąka powołało Komitet Organizacyjny. Komitet ten postanowił w dniu 6 marca 1958 roku że siedzibą Ogniska będzie Dom Kultury im. Stanisława Jaracza, a bazą do ćwiczeń klub „Jutrzenka” działający w sanatorium Feliksa Dzierżyńskiego (obecny teren naszego Ogniska).

 

Pierwszym Prezesem zostaje Stanisław Szczepański.
Początkowo działają zespoły : folklorystyczny, muzyczny, akrobatyczny, brydżowy, warcabowy i gier zespołowych. Zainteresowania mieszkańców zmusza Ognisko do rozszerzenia działalności. W 1963 roku z inicjatywy Janusza Kacperka powstaje Otwocki Ośrodek Ćwiczeń Kulturystycznych. Pierwsza sztanga powstaje z kółek karczewskiej kolejki wąskotorowej. 3 maja 1963 roku następuje otwarcie Ośrodka, a 26 maja odbyły się pierwsze zawody kulturystyczne. Pod wodzą Janusz Kacperka, 23 lutego 1964 roku nasz zespół kulturystyczny rozgramia najsilniejszy zespół województwa z Ursusa. Zwycięzcy to : Janusz Kieda, Ryszard Kacperek, Andrzej Sakowski. To oni w dużym stopniu przyczynili się do napływu młodzieży do naszej sekcji.

 

Ówczesna baza Ogniska była bardzo skromna. Podjęto decyzję o przebudowie naszej bazy. Głównym projektantem był inżynier Jerzy Gadowski. W realizacji projektu pomogli : Prezes Zrzeszenia Stołecznego TKKF – Jerzy Grzechociński, Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki, Totalizator Sportowy oraz sami mieszkańcy naszego miasta. W ten sposób powstał nasz obecny budynek i przyległa infrastruktura rekreacyjno – sportowa.

 

W połowie lat 70-tych powstaje w pomieszczeniach dzierżawionych Ośrodek Jeździecki z własnymi końmi, zlokalizowany w Zakręcie i przeniesiony później do Karczewa i na Błota. W międzyczasie uzyskaliśmy teren o powierzchni 10 ha w Teklinie pod budowę Ośrodka Jeździeckiego wraz z hotelem. Niestety w związku z trudną sytuacją ekonomiczną naszego kraju zostaje ograniczona produkcja filmów, w których udział brały nasze konie (Pan Wołodyjowski, Potop, Nad Niemnem, Lotna).
Jazdy indywidualne nie były w stanie pokryć kosztów utrzymania i zmuszeni byliśmy odsprzedać nasze konie. Brak funduszy i stan wojenny spowodowały że budowa Ośrodka w Teklinie upadła.

 

W latach 90-tych dzięki modernizacji siłowni osiągnęliśmy kolejne sukcesy sportowe.
Ówczesny instruktor Ludwik Bednarski wychował Mistrzów Polski w trójboju siłowym (rok 1993), a byli to : Bożena Lęk i Rafał Bednarski. Na Mistrzostwach Europy Rafał zdobył brązowy medal.

Poprawiony: czwartek, 20 sierpnia 2009 12:39